Bez vás to nepôjde!

Spotrebiteľskú poradňu prevádzkuje Spotrebiteľské Centrum – nezisková organizácia nielen z vlastných peňažných zdrojov no hlavne vďaka Vašim darom a podpore, bez ktorej by sme túto bezplatnú službu nemohli poskytovať.

Spotrebiteľská poradňa nie je platená z verejných financií, podporovaná grantmi ani prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Mesačná prevádzka spotrebiteľskej poradne spolu s časťou mzdových nákladov na pracovníka, ktorý Vám na vaše otázky odpovie počas pracovnej doby do 15 minút predstavujú približne 550 €. Bez týchto prostriedkov budeme nútený poskytovanie poradenstva obmedziť alebo v najhoršom prípade úplne zrušiť.

Podporiť jednorázovo  Podporovať pravidelne menšou sumou

ZODPOVEDANÝCH 4 712 OTÁZOK. POSLEDNÚ OTÁZKU STE POLOŽILI SPOTREBITEĽSKÉMU CENTRU N.O. PRED 7073 MIN.